Weiß-Blaue Belgier Einsatzstiere

Sortierung

Name Jahrgang ZW-Mastleistung Abkalbezahlen ZW-Mastleistung Abkalbezahlen Bemerkung gesext
FW NTZ AUS HKL Anzahl % Normal % TA-Hilfe % Totgeburt
BIG P 2021 Derzeit in Prüfung!
BLASIUS Pp 2021 Derzeit in Prüfung!
TIMBO 2019 766 91,5 2,6 5,9
MORITZ 2019 552 94,0 2,5 3,5
MAXIMO 2018 2.018 94,6 2,1 3,3
NEMO 2018 186 154 175 206 2.364 92,5 3,2 4,3
OTHELLO 2016 193 157 177 219 2.293 91,1 2,9 6,0
LEGO 2015 161 128 157 202 18.157 92,5 2,2 5,3
OASIS 2014 169 136 159 208 7.719 91,9 3,2 4,9
OTTO 2009 175 139 173 210 37.127 93,4 2,3 4,3